Herinrichting Torenstraat Meliskerke

Herinrichting Torenstraat Meliskerke

Maandag 21 september starten wij met de uitvoering van werkzaamheden in de Torenstraat in Meliskerke. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Veere en DNWG infra. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat u kunt verwachten.

Werkzaamheden

De Torenstraat wordt heringericht.


Wat gaan wij doen?

 • Het opbreken van bestaande verhardingen.
 • Het frezen en vernieuwen van de fundering.
 • Het vervangen van kabels en leidingen.
 • Het uitvoeren van grondwerken.
 • Het vervangen van kolk en huisaansluitingen.
 • Het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden.


Planning

De werkzaamheden starten 21 september 2020 en worden afgerond op 2 april 2021. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

 

Fasering

Om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd.

 • Fase 1 Torenstraat van Molenwerf tot Valkenburgstraat: 21 sept - 27 nov.
 • Fase 2 Torenstraat van Valkenburgstraat tot Burg Adelaarstraat: 2 nov - 8 feb.
 • Kerstvakantie: 21 dec – 3jan.
 • Fase 3 Burg. Adelaarstraat en nieuwe Parkeerterrein: 4 jan – 13 mrt.
 • Fase 4 Dorpsstraat van Burg. Adelaarstraat tot rotonde: Kabels en leidingen. 8 feb - 2 apr.
 • Fase 5 Vernieuwen straatwerk kruising Dorpsstraat/Pauwhoekstraat 24 mrt - 2 apr.

Het faseringsplan en de werktekeningen zijn te zien op de website van de gemeente Veere en DNWG.
https://www.veere.nl/meliskerke-herinrichting-torenstraat/
www.dnwg.nl/werk-in-uw-buurt


Bereikbaarheid

De percelen in de Torenstraat zijn tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk bereikbaar voor voertuigen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij houden de percelen bereikbaar voor voetgangers. Als u problemen heeft met de bereikbaarheid van uw woning, wilt u dat aan ons doorgeven? Dan houden wij daar rekening mee. De hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance zijn over deze werkzaamheden geïnformeerd.


Verkeer

De Torenstraat is tijdens de gehele periode afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt over Grijpskerke geleid.

 

Wat verwachten wij van u

 • Wilt u met het parkeren van uw auto rekening houden dat u geen wegvak afsluit voor ons en de hulpdiensten?
 • Wilt u uw afvalcontainer zo neerzetten dat de ophaaldienst of wij erbij kunnen?
 • Wij zorgen ervoor dat de moeilijke bereikbare containers leeg gemaakt kunnen worden. In bijzondere gevallen (bijv. verhuizen of afleveren van goederen) kunt u
 • contact opnemen met ons.
 • Wilt u zorgen dat planten en bomen die over de perceelsgrens groeien voor de werkzaamheden gesnoeid worden?
 • Er wordt gewerkt met machines en er zijn meer transportbewegingen dan gebruikelijk. Wij vragen u om uw kinderen op het gevaar hiervan te wijzen en kleine kinderen niet allen laten bij de machines!


Vragen?

Hebt u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder. Martin Daalhuizen begeleidt het werk als uitvoerder van JD Infra.
Martin is het eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06-23591780. Voor alle informatie over de werkzaamheden kunt u ons ook bereiken op het algemene nummer 0118563535 of via onze E-mail info@jdinfra.nl


Inloop uur

Wilt u ons persoonlijk even spreken? Wij houden wekelijks een inloop uur. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur bent u welkom in de directiekeet parkeerterrein tegen over HCR
Boone. Piket storingen en spoedeisende problemen Indien er spoedeisende problemen voorkomen, neemt u dan contact op met Martin Daalhuizen. Hij is 24/7 te bereiken via telefoonnummer 06-23591780.


Contact met de gemeente Veere

Hebt u algemene vragen over de herinrichting Torenstraat? Dan kunt u contact opnemen met Ronald Daniëlse. Ronald Daniëlse houdt voor de gemeente Veere toezicht op de
uitvoering. U kunt hem bereiken via het telefoonnummer 0118 555426 en via zijn emailadres rj.danielse@veere.nl.


Contact met DNWG Infra

Hebt u algemene vragen aan DNWG infra over de nutsvoorzieningen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Hans van Belzen. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via het telefoonnummer 0113 741100.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking,


Jos Duvekot
JD Infra BV Koudekerke

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?