Werkzaamheden Zierikzee omgeving Oesterstraat

Werkzaamheden Zierikzee omgeving Oesterstraat

Binnenkort vinden er werkzaamheden plaats in uw buurt. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en verwijderen van een lagedruk gasleiding en een laagspanningskabel. Daarvoor is het nodig dat wij de straat en de trottoirs tijdelijk openbreken. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u uw pand altijd kunt bereiken. Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk overgenomen op de nieuwe gasleiding en elektriciteitskabel. Is het noodzakelijk dat wij uw huisaansluiting dienen te koppelen aan de nieuwe kabel(s) en leidingen? Dan kan dit betekenen dat u korte tijd geen gas en elektriciteit heeft.

 

Tijdlijn

De werkzaamheden starten op 2 mei en volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer 4 weken indien er zich geen onvoorziene situaties voordoen.

 

Communicatie

We hebben bewoners geïnformeerd over deze werkzaamheden. 

 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de DNWG via telefoonnummer 0113 – 741100.

 

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?