Meliskerke - Sivertstraat

Meliskerke - Sivertstraat

Vanaf 5 februari 2018 voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze straat en omliggende straten. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken.
Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Planning
Op 5 februari 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden. Dat betekent dat het werkterrein wordt ingericht. Op 12 februari 2018 gaan we van start met graafwerkzaamheden. Wanneer zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, ronden we de werkzaamheden rond Pinksteren 2018 af. 

 

Download de projectfasering (.PDF)

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer H4A, de heer Niek Verdurmen, bereikbaar via telefoonnummer

0115-841000. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Project Manager van DNWG via telefoonnummer 0113 74 11 00. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

180129 Bewonersbrief Sivertstraat 

 

Faseringstekening project Meliskerke Sivertstraat e.o.

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?