Middelburg Laan van Nieuwenhove en omgeving

Middelburg Laan van Nieuwenhove en omgeving

DNWG voert in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer MVOI.

 

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat wij de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraven. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgen wij er voor dat u te allen tijde uw woning, winkel, restaurant, et cetera kunt bereiken.
Tevens worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

 

Contact

Heeft u vragen over het werk ter plaatse? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer MVOI, de heer Adrie van Duuren, bereikbaar via telefoonnummer 06 5717 6639. Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Projectopzichter Eddy Moesman via telefoonnummer 06 1043 7378. 

 

Communicatie

Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Verzonden omgevingscommunicatie kun u hieronder downloaden.

 

171217 Bewonersbrief


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?