Middelburg Westmede en omgeving

Middelburg Westmede en omgeving

DNWG voert vanaf 8 mei 2017 in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

 

Werkzaamheden

DELTA Infra B.V. legt de komende maanden in opdracht van Enduris B.V. nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels aan en in opdracht van Evides Waterbedrijf nieuwe drinkwaterleidingen.  

De straatklinkers en de wegfundering worden verwijderd en in een apart depot geplaatst. Hierna graven we sleuven en brengen we de nieuwe gas- en waterleidingen aan. Daarna verwijderen we de oude asbestcement gas- en drinkwaterleidingen. Ook worden er nieuwe elektriciteitskabels gelegd en de oude kabels verwijderd (gedeelte Grootmede 49 t/m 111 en 56 t/m 78, Westmede 39 t/m 77, incl. de school).

 

Alle woningen worden voorzien van nieuwe huisaansluitingen van gas en drinkwater om een betrouwbare en veilige omgeving te creëren, voor nu en de toekomst. Er worden geen nieuwe aansluitingen voor elektriciteit gemaakt. Deze aansluitingen zijn nog in goede conditie.

 

Parkeren

De parkeerdruk in de woonwijk is hoog. De bewoners hebben aangegeven dat de uitvoering van het werk de druk nog veel hoger zal zijn. In overleg met de gemeente zal worden gezocht naar een alternatieve oplossing gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Communicatie met omwonenden

171217 Bewoners informatiebrief

20-09-2017 Bewoners informatiebrief

01-05-2017 Bewoners informatiebrief

 


Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?